CSIT Model Entrance Exam 2073

Rank Name Marks(out of 100) 1 Rohit Marar 72 2 Sugam Sapkota 70 3 Sresta Malla Thakuri 62 4 Himal Gyawali 61 5 Kiran Gajurel 60 6 Sabin Pandey 58 7 Nelson Uprety 57 8 Ashok Pratap Shah 55 9 Arjun Khatri 49 10 Pramod Neupane 48 11 Ruby Chaulagain 44